® Com guanyar diners invertint en borsa? Forex Catalunya

Rate this post

Per norma general, quan la gent que no té coneixements financers descobreix que inverteixes en borsa, el primer que vol saber és quant guanyes invertint.

Volen saber una xifra?

Els és igual tota la resta, el que els interessa és quant estàs guanyant, i en funció de si la xifra que els diguis els agrada o no, llavors ja veuran si els interessa el que els puguis explicar.

La gent vol diners; molt, ràpid i fàcil, i volen una fórmula magistral per aconseguir-ho.

Per això sempre et pregunten: “Però quant guanyes tu invertint en borsa?”.

Així que en aquest article anem a veure casos pràctics de les quantitats de diners que pots guanyar invertint en borsa o en fons d’inversió (o qualsevol altre producte que d’una rendibilitat).

Tot això sempre des del prisma del llarg termini i comptant amb la inestimable ajuda del nostre amic l’interès compost.

Si vols saber com d’efectiu és invertir, i quants diners pots aconseguir fent-ho, en aquest article podràs veure uns exemples.

Casos pràctics de beneficis invertint en borsa o fons d’inversió

Cas 1: invertint 10.000 €

En aquest primer cas anem posar l’exemple d’una persona que té la quantitat de 10.000 € estalviats i els posa tots de cop en un fons d’inversió, el qual li dóna una rendibilitat anual mitjana d’un 7%.

Veurem dos trams temporals: un en què la inversió es manté durant 10 anys i un altre durant 20 anys.

Inversió durant 10 anys:

Interessos generats 10.097 €
Capital total 20.097 €
Inversió durant 20 anys:
Interessos generats 30.387 €
Capital total 40.387 €
Com pots veure, la inversió d’aquests 10.000 € durant un període de 10 anys amb una rendibilitat del 7% anual s’ha duplicat el capital inicial aportat.

Durant el període de 20 anys, el doble de temps que en l’anterior, els diners invertits s’ha quadruplicat.

A aquests resultats caldria restar els impostos corresponents. En el moment actual serien del 21% sobre els beneficis.

Cas 2: invertint 100 € tots els mesos

En aquest cas veurem l’exemple d’una persona que no té diners estalviats per invertir inicialment, però que vol aportar a un fons d’inversió 100 € tots els mesos.

Aquesta persona podrà 100 € el dia un de cada mes i obtindrà una rendibilitat mitjana anual del 7%.

Veurem dos trams temporals: una inversió durant 10 anys i un altre durant 20 anys.

Inversió durant 10 anys:

Total d’estalvi propi acumulat 12.000 €
Interessos generats 5.308 €
Capital total 17.308 €
Inversió durant 20 anys:
Total d’estalvi propi acumulat 24.000 €
Interessos generats 28.093 €
Capital total 52.093 €

Aquí podem apreciar de forma més clara el poder que té l’interès compost, i com augmentar el nombre d’anys a la inversió fa que es disparin els beneficis.

Són el doble d’anys estalviant i el doble de diners estalviats, però no obstant això en el segon cas els beneficis s’han multiplicat per més de cinc.

A aquests resultats caldria restar els impostos corresponents. En el moment actual serien del 21% sobre els beneficis.

Cas 3: invertint en dividends 300 € al mes

En aquest exemple, anem a veure una persona que inverteix en borsa amb una estratègia de dividends.

Aquesta persona té una capacitat d’estalvi de 300 € mensuals, els quals dedica a comprar accions d’empreses que reparteixen dividends.

Suposant que aquesta persona obté una rendibilitat per dividend inicial el primer any del 5%.

A més, calcularem que aquesta rendibilitat per dividend augmenti cada any un 8%, ja que les empreses milloraran els seus resultats i aniran augmentant els dividends que paguen amb el temps.

Tindrem també en compte que la persona de l’exemple tindrà que paguen un 20% d’impostos pels beneficis obtinguts, tot i que la tributació pot canviar al llarg del període d’inversió.

Veurem tres períodes temporals: 10, 20 i 30 anys.

Inversió en dividends durant 10 anys:

Total d’estalvi propi acumulat 36.000 €
Interessos generats 27.175 €
Valor total de la cartera 63.175 €
Ingressos anuals per dividends nets 2.527 €
Inversió en dividends durant 20 anys:
Total d’estalvi propi acumulat 72.000 €
Interessos generats 187.389 €
Valor total de la cartera 259.389 €
Ingressos anuals per dividends nets 10.376 €
Inversió en dividends durant 30 anys:
Total d’estalvi propi acumulat 108.000 €
Interessos generats 760.798 €
Valor total de la cartera 868.798 €
Ingressos anuals per dividends nets 34.752 €

En aquest exemple novament podem veure el gran poder que té l’interès compost.

Com més s’allarga la inversió en el temps, majors són els rendiments obtinguts i els possibles dividends a cobrar.

L’interès compost crea un creixement geomètric dels diners, el que fa que es disparin els beneficis.

Conclusions finals

Abans de res, vull deixar constància que en cap d’aquests exemples s’ha inclòs la inflació com a variable.

És una cosa que has de tenir en compte a l’hora d’invertir, encara que és difícil endevinar quina serà la inflació en els pròxims anys.

Pel que fa als tres exemples presentats, al que més li influiria la inflació seria al cas número 1.

En els casos 2 i 3 s’entén que si aportem una part dels nostres ingressos mitjançant l’estalvi, aquests ingressos també es veuran augmentats segons vagi augmentant el cost de la vida.

Potser no en la mateixa mesura, però se suposa que els sous augmentaran també segons vagi augmentant la inflació, per tant la capacitat d’estalvi per dedicar a la inversió augmentarà.

Per la resta, crec que aquests tres exemples poden ser els típics que pot trobar-se el petit estalviador o inversor.

El cas 1 correspon a la típica persona que té uns diners estalviats que no necessitarà en el curt termini i vol treure-li una rendibilitat.
El cas 2 és el d’una persona que vol anar estalviant una mica de diners mes a mes però a més vol que aquests estalvis mensuals vagin creixent.
El cas 3 és el d’una persona que vol invertir en borsa, té una raonable capacitat d’estalvi i espera obtenir ingressos passius via dividends el dia de demà.
Són casos factibles per a qualsevol persona amb uns ingressos normals, on les rendibilitats exposades són raonables i també les quantitats de diners a aportar.

Com pots veure, els resultats obtinguts són molt atractius.

Pots aconseguir una bona quantitat de diners invertint, sempre que es tingui la ment posada en el llarg termini.

El poder de l’interès compost queda patent en tot els exemples: l’interès compost crea milionaris.

Un cop vistos aquests casos tu pots adaptar-los als teus plans financers.

Hauràs d’analitzar els teus objectius, el teu horitzó temporal i la teva capacitat d’estalvi.

Un cop tinguis en compte tot això ja només et falta fer els teus propis càlculs per saber quants diners pots guanyar invertint.

Si vols fer els teus càlculs, aquí et deixo una calculadora d’interès compost que crec et serà útil.

Ara ja saps el que pots guanyar invertint, només queda a la mà decidir si vols o no posar-te a fer-ho.

*****

Espero que aquests exemples t’hagin servit per fer-te una idea de fins on pots arribar invertint els teus diners.

Si tens qualsevol dubte, o vols compartir els teus projectes d’inversió amb la resta, recorda que pots fer-lo més baix en els comentaris.

Una abraçada i bones inversions!!!!!

Comparteix!!!!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *